Marknadens bästa priser

  Med RUT-avdrag Utan RUT-avdrag
Barnpassning-regelbunden 159kr  318kr
Barnpassning-enstaka 179kr 358kr
Event / fest Inget RUT-avdrag 318kr
Trädgårdshjälp 199kr 398kr
Trädfällning och beskärning  249kr 498kr
Vårstädningspaket från 2995kr